AVN.CZ - Volné sdružení IT profesionálů
Kdo jsme
Správa systémů
Správa sítí
Wi-Fi routery
Kontak
Bezdrátový internet
Network Server Monitor
Další projekty

Moderní a velmi populární bezdrátová technologie Wi-Fi se stala plnohodnotnou součástí světa počítačových sítí. I v této oblasti máme bohaté zkušenosti.

Wi-Fi routery

Pro poskytovatele konektivity nabízíme k pronájmu speciálně vyvinutý router - Wi-Fi Access Point. Uvedené zařízení disponuje veškerými fukcemi, které jsou potřeba pro poskytování konektivity bezdrátovým připojením. Především:

- firewall s překladem adres
- DNS, DHCP, mail služby
- dynamické routování po optimálních trasách v případech rozlehlých sítí (OSPF)
- web rozhraní pro pohodlnou administraci klientů (přidávání, změny)
- možnost aplikovat datové (FUP) či rychlostní (shaping) limity, včetně prioritizace podle typu spojení (icmp, ssh, telnet, peer2peer sítě, apod.)
- grafické statistiky připojených klientů (síla signálu, přenesená data)

Dodávka a instalace routeru je zdarma, výše pronájmu se odvozuje od počtu připojených klientů a jejich plateb. Nejsou tedy potřeba žádné investice - náklady neseme my. Do pronajatých routerů jsou kontinuálně doplňovány další a další funkce podle požadavků a přání providerů.

Reference: např. Polabský.net, www.libice.net, www.velkyosek.net, www.cerhenice.net

Wi-Fi klient+router pro připojení celé sítě

Pro připojení celé sítě na Wi-Fi AP stačí jedno jediné zařízení. Jde původně o HW Wi-Fi klient, do kterého je nahrán speciální firmware, který umožňuje:

- připojit se Wi-Fi rozhraním na Access Point
- obdržet od AP TCP/IP informace přes DHCP (DHCP klient)
- provádět překlad adres do vnitřní sítě (tzv. NAT)
- DNS, DHCP server pro připojení klientů ve vnitřní síti
- firewall

V podstatě se jedná o zařízení, které se zapojí do sítě a mělo by fungovat. Jediné, co se musí nastavit, je připojení k bezdrátové sítě.
Předpokládaná cena zařízení: 2000,- Kč (konečná cena)

© 2005 AVN.CZ, Syslog.eu, All rights reserved.